Kobieta w ciąży

W ciąży na nockach nie popracujesz…

Z myślą o kobietach spodziewających się dziecka, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie w Kodeksie pracy szeregu przepisów, których głównym celem jest ich ochrona m.in. przed pracą w uciążliwych warunkach. Jeżeli właśnie dowiedziałaś się o ciąży, sprawdź, jakie masz prawa. Dzięki temu będziesz mogła pracować w warunkach, które nie narażą ciebie czy dziecka.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?

Podstawową kwestią jest tu umowa, na podstawie której świadczysz pracę. Ponieważ umowy o pracę różnią się okresem, na który zostały zawarte, powszechnie wyróżnia się umowy na czas określony i nieokreślony. W zależności od tego, jaką umowę podpisałaś, możesz liczyć na to, że pracodawca będzie zobowiązany przedłużyć ją do dnia porodu.

Jakie umowy o pracę ulegają przedłużeniu do dnia porodu? Mowa o:

  • umowie na czas określony,
  • umowie na czas wykonywania określonej pracy,
  • umowie na okres próbny przekraczający jeden miesiąc.

Warunkiem przedłużenia wymienionych umów do dnia porodu jest jednak to, by uległy one rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Z powyższego widać również, że wyjątkiem jest umowa o pracę zawarta w celu zastępstwa pracownika, który – z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność – nie może tymczasowo świadczyć pracy – komentuje specjalista z redakcji portalu Praca Dąbrowa.

Pora nocna nie jest dla ciebie

Szczególna ochrona kobiet w ciąży przejawia się również w tym, że nie mogą one pracować w porze nocnej lub godzinach nadliczbowych. Co więcej, by pracodawca mógł delegować kobietę w ciąży poza stałe miejsce pracy, musi posiadać jej zgodę.

Kwestia pracy w nocy czy godzinach nadliczbowych dotyczy również aktywnych zawodowo kobiet, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do 4. roku życia. Także wówczas pracodawca potrzebuje zgody pracownicy, by móc jej zlecić wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub oddelegować ją poza stałe miejsce pracy.

Gdy pracowałaś dotychczas na nockach

Co w sytuacji, gdy pracowałaś dotychczas na nockach, bo zatrudniając się, wybrałaś pracę właśnie w godzinach nocnych? Pracodawca nie może pozwolić, byś w dalszym ciągu wykonywała pracę w porze nocnej. W tej sytuacji powinien zmienić ci rozkład czasu pracy i tym samym umożliwić ci wykonywanie pracy w dzień.

Powyższe rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe. Jeżeli zakład pracy pracuje wyłącznie nocami, to pracodawca nie ma innego wyjścia, jak tylko zwolnić cię z obowiązku wykonywania obowiązków zawodowych na niezbędny czas. Otrzymasz wówczas wynagrodzenie, choć faktycznie nie świadczysz pracy.

Katalog prac wzbronionych

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać wszystkich rodzajów pracy. Katalog prac wzbronionych został zawarty w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Przykłady prac wzbronionych? Kobiety w ciąży nie mogą np. przenosić ciężarów czy wykonywać pracy w pozycji wymuszonej. Dodatkowe ograniczenia dotyczą pracy w pozycji stojącej – kobiety w ciąży nie powinny wykonywać takich prac dłużej niż 3 godziny.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-dabrowa.pl

Posted by:

Goldi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Related articles

Back to Top